یک sysadmin دیگر!

علاقه مند به زیرساخت، انسان و فلسفه

حفاظت شده: یا بمیر یا آتشی برپا کن! (یا نباش یا واقعا باش)

۱ دیدگاه

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: