یک sysadmin دیگر!

علاقه مند به زیرساخت، انسان و فلسفه

حفاظت شده: شروع متفاوت ۲۳ سالگی، زندگی به شیوه پیاز

بدون دیدگاه

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: